Obuhvata vođenje poslovnih knjiga za privatna i društvena preduzeća u svim oblastima  rada – trgovina, ugostiteljastvo, zanatstvo, agencije.

Zadatak obuke je da se polaznici osposobe za samostalni rad u oblasti vođenja knjiga. Krajnji cilj je da se obukom osposobe polaznici radi zapošljavanja, odnosno samo zapošljavanja.

Nakon završenog kursa dobija se pravo  potpisa na završnim računima.

Obuka traje oko 4 meseca, sa dinamikom-dva puta nedeljno. Cena  obuke je 26.500,00 i plaća se u 5 mesečnih rata po 5 300,00. U cenu je uračunata obuka, literatura i ispit.

Na kraju kursa i položenog ispita dobija se SERTIFIKAT  o stručnoj osposobljenosti koji se evidentira kod Nacionalne službe za zapošljavanje a polaznicima omogućava da se zaposle ili da otvore svoju samostalnu agenciju.

Detaljnije informacije možete dobiti u kancelariji br.17 ili na telefon br: 018/526-465