Obuka za sticanje veštine slepog kucanja se realizuje u moderno opremljenom kabinetu računara. Grupa može da broji najviše 10 polaznika. Obuka traje oko mesec dana, a nastava se organizuje radnim danima u popodnevnim časovima. Dinamika nastave je 3 puta nedeljno po 3 časa. Na kraju obuke dobija se Uverenje Narodnog univerziteta o završenom kursu tehnike slepog kucanja.

Veština slepog kucanja je veština koja je neophodna svima koji koriste računar. Uz savremeni metode i iskusne predavače polaznici za kratko vreme savladavaju veštinu, a vežbanjem stiču i brzinu kucanja.

Cena i način plaćanja: 10.000,00 dinara, plaćanje u ratama (4.000,00+2×3.000,00)

Tel: 018/526-464, kancelarija br.17