Cilj: Verifikovanje znanja o veštini i brzini kucanja, odnosno klasi

Uslov za upis: Posedovanje veštine slepog kucanja i osnovna znanja iz pravopisa i korespondencije

Način realizacije ispita: Ispit se realizuje u jednom danu, po zakazivanju. Na ispitu se polažu sledeći predmeti:

-Pravopis srpskog jezika

-Korespondencija sa sekretarskim poslovanjem

-Poznavanje rada na računaru

-Daktilografija-merenje brzine

Na kraju obuke dobija se uverenje o stečenoj klasifikaciji osposobljenosti za određenu kategoriju (Ia, Ib, II ili III klasa) .