Cilj: Obučavanje polaznika za rad na poslovima koordiniranja i obavljanja kancelarijskih poslova.

Uslov za upis: Najmanje završena srednja škola

Način realizacije obuke: Obuka traje 4 meseca i realizuje se u kabinetu računara i  učionici. Na kraju obuke polaznici imaju stečena znanja i veštine iz sledećih oblasti:

– Poslovna i službena korespondencija

– Poslovna kultura

– Pravopis srpskog jezika

– Poslovni engleski jezik

– Rad na računaru u poslovnom okruženju (Word, Excel, Power Point, Internet)

– Tehnika slepog kucanja

Cena i način plaćanja: Ukupna cena je 28.000,00 dinara, a plaćanje je u ratama (4×6.000,00+4.000,00)

Na kraju obuke dobija se Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za rad na poslovima poslovnog sekretara.

Tel: 018/526-464, kancelarija br.17