Osnovna informatička obuka po ECDL standardu predstavlja obuku za rad na računaru, ne zahteva nikakvo predznanje polaznika i obuhvata Windows (operativni sistem), Word (program za obradu teksta), Excel (tabelarne kalkulacije) i Internet (slanje i prijem elektronske pošte, rad na Internetu).

Uz rad na praktičnim primerima polaznici kursa će naučiti:

  • osnove rada u Windows operativnom sistemu, rad sa prozorima

  • organizovanje podataka, njihovo brisanje, kopiranje i snimanje,

  • kako da obrade tekst u Wordu,

  • kreiraju tabele, podešavaju ćelije tabele i tipove podataka u njima,

  • koriste postojeće matematičke, statističke i druge funkcije,

  • kreiraju funkcije (formule) za različita izračunavanja prema sopstvenim potrebama,

  • da rezultate obrade podataka predstave preko grafikona.

  • kako da šalju i primaju elektronsku poštu (e-mail), i

  • kako da pretražuju Internet i koriste programe za chat (dopisivanje) i

  • komunikaciju peko Interneta.

Polaznici na kraju obuke dobijaju Uverenje Narodnog univerziteta Niš o završenoj obuci.

Polaznici koji žele da dobiju ECDL sertifikat su po završetku obuke osposobljeni i pripremljeni za polaganje ECDL ispita za dobijanje ECDL Start sertifikata, po standardima ECDL-a.

Obuka traje oko mesec dana, dinamika je 3 puta sedmično po 3 časa.

Plaćanje je u ratama i to: pri upisu 4.000,00 dinara, a nakon toga 2 puta po 3.000,00 dinara.

Za dobijanje ECDL Start sertifikata, plaćanje se vrši po cenovniku ECDL-a.

Dodatne informacija na tel: 018/526-464

Kancelarija br.17