education

Direktor:

Dr Marija Ranđelović

018/249-279


Upravnik Centra za poslovnu edukaciju, stručno i ostale oblike osposobljavanja:

Tomislav Jovanović

018/249-354


Upravnik Centra za strane jezike:

Marina Pešić

018/512-421


Saradnici za stručno i ostale oblike osposobljavanja:

Daniela Bogdanović

Tatjana Bošković

Zorica Nikolić

Isidora Dinić, saradnik-psiholog

018/526-464 i 018/526-465


Saradnici za poslovnu edukaciju:

Bojan Krstić

018/249-328

Anđica Stošić

018/249-284


Sekretar:

Dragiša Petković

018/512-420

Finansijsko računovodstvena služba:

018/249-285