Svi zainteresovani za sticanje veštine slepog kucanja, mogu se upisati na kurs. Početak kursa je planiran u toku februara meseca. Kurs traje oko mesec dana, plaćanje je u ratama. Na kraju kursa dobijate Uverenje o završenom kursu tehnike slepog kucanja. Sve informacije mogu se dobiti na br.tel.018/526-464 ili lično u kancelariji br.17

Pročitajte više →

Obaveštavamo polaznike koji već poseduju znanja i veštine potrebne za određeno zanimanje, a nemaju dokument o stečenom znanju, da mogu pristupiti proveri znanja. Od dokumentacije je potrebna potvrda o radnom iskustvu, kopija diplome i izvoda iz matične knjige rođenih. Provera znanja se realizuje u vrlo kratkom vremenskom periodu, a cena je 14.000,00 dinara. Informacije na […]

Pročitajte više →

Znakovni jezik je maternji jezik osoba sa oštećenim sluhom i u svetu je ravnopravan sa drugim jezicima Cilj kursa je obučiti građane da komunciraju sa osobama oštećenog sluha u raznim životnim situacijama, nauče da ih razumeju i olakšaju im integrisanje i aktivno i ravnopravno učestvovanje u svim oblastima života. Po završetku kursa se stiče pravo […]

Pročitajte više →