bjanseoy

Norveški jezik pripada grupi skandinavskih jezika, pored danskog i švedskog. Trenutno je najtraženiji jer Norveška omogućava stažiranje i usavršavanje u bilo kojoj struci – medicinskoj, elektronskoj, pravnoj, kao i komunikaciju na programima od značaja za razvoj dveju zemalja – Norveške i Srbije.

 

  •  NIVOI  KURSEVA : početni- A1.1 , A1.2 , srednji- A2 , srednji B1.1, B1.2.
  •  KURS                    :  A1+A2  (oba nivoa)

Jedan kurs ima fond časova 64 koji se može realizovati

Dinamikom nastave

-2 x 2 časa nedeljno

ili

-3 x 3 časa nedeljno( po zahtevima polaznika)

Jedan kurs pokriva polovinu nivoa po CEF (A1.1+A1.2-dva kursa jedan kompletan nivo).

 


NOVO: jedan kurs  dva nivoa – A1+A2


Rad po programu Norveški jezik za strance.

Cilj kursa je usvajanje osnova gramatike, izgovora, vokabulara u svakodnevnim situacijama u pisanoj i usmenoj upotrebi jezika.

Na kraju kursa polaganje i sertifikat Narodnog univerziteta.

Literatura nije uračunata u cenu kursa.

Kurs je namenjen :   Vreme održavanja kursa:   Popust za specifične grupe
* Za studente     prepodnevni     popust za studente
* Za nezaposlene   * večernji     popust za nezaposlene
  Za decu     celodnevni   * grupni popust
* Za srednjoškolce     vikendom     Porodični popust
* Za treće doba   * termini po dogovoru      
* Za firme   * poslepodnevni      
 
Način izvođenja kursa:   Mogućnost plaćanja na rate:    
* Grupni   * Da    
* Individualni     Ne