Narodni univerzitet – Niš upisuje polaznike na kurseve za stručno osposobljavanje /prekvalifikacija/.

Međunarodno priznati Sertifikat omogućuje rad kod poslodavca, kao i otvaranje samostalne radnje.

Kursevi traju 3 meseca, obuhvataju teoretsku i praktičnu nastavu.

Polaže se  4 ispita: bezbednost i zdravlje na radu, osnove zanimanja struke, tehnologija zanimanja i praktičan rad.

Školarina se plaća u više mesečnih rata.

Za polaznike koji imaju potvrdu da su radili na datim poslovima, organizuju se ispiti za dobijanje sertifikata.

  • moler-farbar, armirač, zidar, termofasader, betonirac, bravar- roletnar, dimnjičar, zidar- fasader, montažer knauf sistema suve gradnje, izolater-asfalter, kamenorezac-klesar, keramičar-teracer, pećar, putar, izrađivač opeke i crepa i druga zanimanja građevinske struke.

Kompletna obuka traje oko tri meseca.

Plaćanje je u mesečnim ratama:

– 5 x 6.000,00 dinara+8.000,00 dinara

– izdavanje sertifikata na engleskom jeziku: 2.000,00

Za upis kompletne obuke je potrebno:

– prijava (dobija se u kancelariji)

-izvod iz matične knjige rođenih

-svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ili diploma o završenoj srednjoj školi

-uplata prve rate (8.000,00 dinara)

Po formiranju grupe, organizuje se teoretska nastava u zgradi. Praktična nastava se izvodi kod izvođača za dato zanimanje i traje mesec dana. Moguće je i drugačije organizovanje dinamike praktične nastave (po dogovoru).

Za polaznike koji su već radili na datim poslovima i kojima nije potrebna kompletna obuka, već samo provera znanja, potrebno je:

– prijava (dobija se u kancelariji)

– potvrda da su najmanje tri meseca radili na datim poslovima (u periodu od-do, potpis i pečat vlasnika ili direktora)

– izvod iz matične knjige rođenih

– svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ili diploma o završenoj srednjoj školi

– uplata od 14.000,00 din.

– izdavanje sertifikata na engleskom jeziku: 2.000,00

Polaznik pri upisu dobija literaturu i kada se spremi za polaganje, zakazuje termin polaganja i sve ispite polaže u jednom danu, osim ako nema drugih zahteva.

Dodatne informacije na tel.  018/526 464

kancelarija br.17

ili  na imejl: nunis@ninet.rs