Naučite da ih razumete, pomozite da ih razumeju

Kratak opis kursa:

Znakovni jezik je maternji jezik osoba sa oštećenim sluhom i u svetu je ravnopravan sa drugim jezicima
Cilj kursa je obučiti građane da komunciraju sa osobama oštećenog sluha u raznim životnim situacijama, nauče da ih razumeju i olakšaju im integrisanje i aktivno i ravnopravno učestvovanje u svim oblastima života.
Po završetku kursa se stiče pravo na sertifikat za nivo : Poznavalac znakovnog jezika.

Prijave na Narodnom univerzitetu,Trg kralja Milana br 8
i na telefone :

018 512 421
069 265 9 256

Kurs podrazumeva :

Usvajanje veština i teorijskih znanja upućivanjem na:
–  Trenutne mogućnosti i uslove obrazovanja osoba sa oštećenim sluhom
–  Njihovo uključivanje u život zajednice
– Usvajanje osnovnih veština prenošenja informacija pokretima i položajem ruku, držanjem tela i glave, mimikom i čitanjem sa usana, aktivnog slušanja radi sporazumevanja sa osobama oštećenog sluha
–  Mogućnosti i sistemski pristup komunikaciji sa osobama oštećenog sluha.

U toku nastave polaznici usvajaju:

Azbuku,pojedinačne reči i pojmove, uče da povezuju reči u rečenice i vode razgovore u raznim životnim situacijama i na taj način se osposobljavaju da obezbede komunikaciju između osoba koje ne čuju i osoba koje čuju i olakšaju otklanjanje barijera u komunikaciji. Kurs traje 4 meseca ,ukupan fond časova za rad u grupi je 64, a časovi se održavaju 2 x 2 časa nedeljno .
Cena je 14.000,00 dinara i plaća se u 5 rata od 2.800,00 dinara.
Cena sa popustom za nezaposlene i studente iznosi 12.600,00 , iznos rate je 2.520,00 dinara.
Na kraju kursa se polaže ispit pred Komisijom SGS i stiče pravo naDiplomu SGS o osnovnom poznavanju znakovnog jezika iI Sertifikat NU Niš

14600840_698271713659128_4981303541287685250_n