Pedikir-manikir

Osnovni cilj obuke je maksimalno podizanje nivoa stručnosti i unapređenja znanja naših polaznika koji žele da samostalno i stručno obavljaju poslove kozmetičkog i medicinskog manikira i pedikira (nega kože i noktiju ruku i stopala) uz primenu odgovarajućih preparata, tehnika i procedura.

Polaznici obuke će steći znanja i veštine koje su predviđene standardima programa po ugledu na svetske centre koji se bave obukama iz ove oblasti:

-poznavanje organizacije i održavanje higijene salona

-poznavanje osnova anatomije koji su bitni za manikir-pedikir

-poznavanje tehnoligije materijala koji se koriste u tretmanu

-adekvatna primena preparata, pribora i aparata

-upoznavanje sa različitim proizvođačima kozmetičkih preparata, njihovog kvaliteta i upotrebe.

Pored klasičnih manikirskih tretmana, polaznici stiču znanja iz programa kozmetike noktiju, u smislu pojačavanja ili nadogradnje, aplikacije dekorativnih elemenata u svim mogućim tehnikama rada uz primenu kvalitetnog materijala.

Pored  klasičnog, polaznici se upoznavaju sa medicinskim aspektima manikir-pedikira kao što su gljivična oboljenja, lečenje uraslih  noktiju, žuljeva i kurjeg oka.

Za svakog polaznika se obezbeđuje literatura, potrebni alat i sredstva za rad.

Obuka se odvija u salonu lepote na Narodnom univerzitetu pod stručnim nadzorom iskusnog predavača.

Obuka traje 3 meseca.

Nakon realizovanog nastavnog programa i plana i završene obuke,polaznici polažu završni ispit, koji se sastoji iz pismenog i praktičnog dela.

Sertifikati

Polaznicima koji polože ispit izdaje se međunarodno priznati sertifikat o stručnoj osposobljenosti.Sertifikat se upisuje u Nacionalnoj službi za zapošljavanje pod rubrikom ,,posebna znanja i veštine.“

Upis se vrši u kontinuitetu tokom sele godine.

Cena: 24.000,00 dinara

Mogućnost plaćanja  u ratama.

Za 2 obuke 10% popusta po obuci / za treću obuku 50% popusta.

Dodatne informacije na tel.   018/526 465

kancelarija br.17

ili  na e-mail: nunis@ninet.rs