italian-language-class

Italijanski jezik koristi preko 30 zemalja. Uzimajući u obzir ,,transparentnost“ ovog jezika, poznato je da učenje jednog romanskog jezika, na primer italijanskog, znatno olakšava usvajanje drugog – francuskog ili portugalskog. Danas se svuda u svetu isto izgovara i svima je omiljena pizza, osmišljena u 19. veku u Napulju.

Grupna, individualna i polu-individualna nastava, dva puta nedeljno po 90 minuta.
Centar za strane jezike na Narodnom univerzitetu u Nišu je akreditovani pripremni i ispitni centar za polaganje CELI ispita Univerziteta u Peruđi.
Ukoliko već posedujete znanje iz italijanskog jezika, a niste sigurni na kom ste nivou, ili biste želeli da svoje znanje potvrdite ovim međunarodnim sertifikatom, prijavite se i testirajte se u Centru.
Za italijanski jezik, kao i ostale strane jezike u Centru, omogućen je porodični popust do čak 100% za četvrtog člana porodice.