Obuka za rad na računaru

Windows, Word, Excel, Internet

rad-na-racunaru

Obuka traje oko mesec dana, a grupa broji najviše 10 polaznika.

Uslovi plaćanja-Pri upisu prva rata od 4.000,00 dinara, a potom dve rate od  po 3.000,00 dinara.

Tel: 018/526-464