FELSA je dijagnostički test koji procenjuje jezičke veštine slušanja, čitanja i govora i namenjen je onim kandidatima čije se poznavanje engleskog jezika nalazi na CEF nivoima A1 i A2.

Pogodan je za kandidate svih godina i porekla a dostupan je na papiru i u onlajn formatu.