Engleski u oblasti turizma namenjen je onima koji rade ili planiraju da rade u turizmu. Obuhvata i pismeni i usmeni ispit a koristi autentične materijale kao što su formulari, mape, brošure, itd. Može se polagati prema postojećem rasporedu ili na lični zahtev a dostupan je na dva nivoa. Prvi nivo je namenjen osoblju koje radi sa klijentima a drugi nivo menadžerima.