ELSA je dijagnostički test koji pokriva sve četiri veštine – slušanje, čitanje, govor i pisanje. Koristi jedinstveni sistem bodovanja i testira sve sposobnosti kandidata jednim testom.

Pitanja na testu zasnovana su na temama vezanim za posao, kuću, društvo i putovanja, testirajući na taj način sposobnost kandidata da sa lakoćom i razumevanjem komunicira u stvarnom svetu.

Dostupan je u tradicionalnoj formi – na papiru ali i u onlajn formatu i to u britanskoj i američkoj verziji.