SAVREMENE METODE

OGROMNO ISKUSTVO

OZBILJAN RAD

RAZNOVRSNA PONUDA KURSEVA

PROGRAMI I ISPITI USKLAĐENI

SA STANDARDIMA CEF

PRIZNATI SERTIFIKATI

 POLAGANJE MEĐUNARODNIH ISPITA U CENTRU ZA STRANE JEZIKE

LCCI-ispiti iz engleskog jezika 

CELI-ispiti iz italijanskog jezika

Kvalitet garantuju:

56 GODINA TRADICIJE

NAŠI BIVŠI I SADAŠNJI POLAZNICI

USPEH NAŠIH POLAZNIKA

NA TESTIRANJIMA,

PRIJEMNIM ISPITIMA,

TAKMIČENJIMA I

MEĐUNARODNIM ISPITIMA