Đački kurs engleskog jezika namenjen je osnovcima od 7-12 godine, odnosno deci od 1. do 4. razreda osnovne škole. Na ovom kursu učenici vežbaju sve jezičke veštine – čitanje, pisanje, slušanje i govor, u skladu sa programom izdavača udžbenika – Oxford, Pearson, Macmillan… koji prati školski program. Iskustvo je pokazalo da dodatna upotreba engleskog jezika ili izloženost nekom stranom jeziku poboljšavaju rezultate u školi.

Nastava se organizuje dva puta nedeljno po 90 minuta u prepodnevnim i večernjim terminima. Cena kursa, koji trajanjem prati celu školsku godinu, iznosi 15.300 dinara, plaćanje je u 9 mesečnih rata.