Obuka za daktilo operatera traje oko 3 meseca i obuhvata:

-rad na računaru u poslovnom okruženju (Windows, Word, Excel, Internet)

-tehniku slepog kucanja

-pravopis srpskog jezika

Na kraju obuke, dobija se sertifikat za daktilo operatera.

Plaćanje se vrši u ratama i to: 3×6.000,00 dinara

Tel: 018/526-464, kancelarija br.17