Obaveštavamo sve zainteresovane da je u toku upis u novu grupu! Planirani početak rada grupe je u toku maja meseca. Obuka je namenjena starijim sugrađanima koji će imati priliku da nauče osnove korišćenja računara, ali i saznaju sve mogućnosti koje im pruža Internet. Obuka je prilagođena potrebama i mogućnostima polaznika. Za početak, svima će biti […]

Pročitajte više →

Obaveštavaju se zainteresovani da je u toku upis za novu grupu za WEB DIZAJN Planirani početak rada je po formiranju grupe. Prijavljivanje je i dalje u toku. Informacije na tel.br.018/526-464 ili lično u kancelariji br.17

Pročitajte više →

Obaveštavamo zainteresovane da je u toku upis za kurs barmena. Planirani početak je po formiranju grupe. Informacije na tel.br.018/526-465

Pročitajte više →

Obaveštavamo polaznike koji već poseduju znanja i veštine potrebne za određeno zanimanje, a nemaju dokument o stečenom znanju, da mogu pristupiti proveri znanja. Od dokumentacije je potrebna potvrda o radnom iskustvu, kopija diplome i izvoda iz matične knjige rođenih. Provera znanja se realizuje u vrlo kratkom vremenskom periodu, a cena je 14.000,00 dinara. Informacije na […]

Pročitajte više →

Znakovni jezik je maternji jezik osoba sa oštećenim sluhom i u svetu je ravnopravan sa drugim jezicima Cilj kursa je obučiti građane da komunciraju sa osobama oštećenog sluha u raznim životnim situacijama, nauče da ih razumeju i olakšaju im integrisanje i aktivno i ravnopravno učestvovanje u svim oblastima života. Po završetku kursa se stiče pravo […]

Pročitajte više →

NARODNI UNIVERZITET NIŠ JE AKREDITOVANI ISPITNI CENTAR ZA POLAGANJE ISPITA – Iz engleskog jezika: LCCI PEARSON – Italijanskog jezika: CELI • Informacije i prijave na telefon : 018 512 421

Pročitajte više →