Program je namenjen  polaznicima koji  žele da se bave carinsko špediterskim poslovima.

Kurs  traje 5 meseci i obuhvata  7 stručnih predmeta:

– Carinski sistem

– Carinski postupak i carinske tarife

– Poznavanje robe

– Međunarodna špedicija i osiguranje

– Spoljnotrgovinsko i devizni poslovanje

– Javne finasije

– Međunarodno poslovno pravo

Zadatak obuke je da se polaznici osposobe za samostalni rad u oblasti carinskog sistema i spoljnotrgovinskog poslovanja. Krajnji cilj je da se obukom osposobe polaznici radi zapošljavanja, odnosno samozapošljavanja otvaranjem samostalnih špediterskih agencija.

Polaznici koji sa uspehom  završe kurs dobijaju SERTIFIKAT  o stručnoj osposobljenosti koji se evidentira kod Nacionalne službe za zapošljavanje i mogu raditi kod poslodavca na poslovima uvoza i izvoza ili otvoriti svoju špeditersku agenciju.

Cena obuke je 32 500,00  i plaća se u 5 mesečnih rata po 6 500,00. Cena uključuje nastavu, literaturu, svih 7 ispita kao i izdavanje sertifikata.

 Možete se informisati u kancelariji br.2 ili telefonom 018/526-465