Autoelektričar servisira, održava, proverava ispravnost, vrši popravku i zamenu električnih i elektronskih uređaja i sistema na vozilima. Dobar i pouzdan autoelektričar bi trebalo da postavlja električne instalacije i mrežnu opremu na vozilima na osnovu električnih šema, da pronalazi i otklanja kvarove na instalacijama i mrežnoj opremi vozila. Takođe, ovaj zanatlija bi trebalo da obavlja kontrolu kvaliteta izvršenih autoelektričarskih radova u skladu sa normativima i drugim propisima.

Škola za autoelektričara podrazumeva pripremu polaznika da objasne postupke i pravila povezivanja električnih i elektronskih uređaja na instalacije, ali i da razlikuju vrste i načine upotrebe alata i uređaja za izradu i postavljanje električnih instalacija i mrežne opreme. Uz teorijsko poznavanje ovih postupaka, kandidati će na obuci za autoelektričara biti osposobljeni da postave i povežu električne i elektronske uređaje na instalacije, da provere ispravnost te instalacije i da upotrebe odgovarajući alat.

Kompletna obuka traje oko tri meseca.

Plaćanje je u mesečnim ratama:

– 5 x 6.000,00 dinara+8.000,00 dinara

– izdavanje sertifikata na engleskom jeziku: 2.000,00

Za upis kompletne obuke je potrebno:

– prijava (dobija se u kancelariji)

-izvod iz matične knjige rođenih

-svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ili diploma o završenoj srednjoj školi

-uplata prve rate (8.000,00 dinara)

Po formiranju grupe, organizuje se teoretska nastava u zgradi. Praktična nastava se izvodi kod izvođača za dato zanimanje i traje mesec dana. Moguće je i drugačije organizovanje dinamike praktične nastave (po dogovoru).

Za polaznike koji su već radili na datim poslovima i kojima nije potrebna kompletna obuka, već samo provera znanja, potrebno je:

– prijava (dobija se u kancelariji)

– potvrda da su najmanje tri meseca radili na datim poslovima (u periodu od-do, potpis i pečat vlasnika ili direktora)

– izvod iz matične knjige rođenih

– svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ili diploma o završenoj srednjoj školi

– uplata od 14.000,00 din.

– izdavanje sertifikata na engleskom jeziku: 2.000,00

Polaznik pri upisu dobija literaturu i kada se spremi za polaganje, zakazuje termin polaganja i sve ispite polaže u jednom danu, osim ako nema drugih zahteva.

Dodatne informacije na tel.  018/526 464

kancelarija br.17 ili  na mejl: nunis@ninet.rs