Kursevi engleskog jezika za odrasle

Opšti kursevi (A1b, A1a, A2b, A2a, B1b, B1a, B2b, B2a, C1b)

Strani_jezici_Engleski_jezik_4

Podeljeni su u devet nivoa. Kursevi su semestralni i svaki nivo traje četiri meseca sa tempom rada 2h2 časa nedeljno.

Koristeći proverene programe, od samog početka učenja vodimo vas do naprednih nivoa znanja.

Za polaznike koji imaju predznanje, pre upisa se radi testiranje radi utvrđivanja nivoa znanja .Testiranje je besplatno.

Upis je dva puta godišnje: septembra i januara. Takođe je moguć upis i van ovih rokova ukoliko se formira grupa

Plaćanje  školarine  je u pet rata.

Specijalni popusti za nezaposlene i studente.

Strani_jezici_Engleski_jezik_5

Nivoi / Evropski standardi

CEFR je evropski sistem preporuka za učenje jezika, izdat od strane Saveta Evrope. Ovaj međunarodno priznati sistem opisuje znanje jezika na nivoima od A1, za početnike, do C2 za one koji su savladali jezik.

Ovi nivoi, i sertifikati koji su im prilagođeni, su predstavljeni u sistemu od šest nivoa znanja. Uvodni kurs sa oznakom Ea se ne svrstava u ovu skalu od 6 nivoa.

European standard CEF Level: Ea Beginner

Nulti kurs: Početni engleski (Beginner)

Imate vrlo malo ili nikakvo znanje engleskog jezika. Možda prepoznajete neke reči, kao što su npr. pozdravi, ali ne posedujete nikakvo znanje gramatičkih struktura.

European standard CEF Level: A1 (A1b + A1a)

Prvi i drugi kurs: OSNOVNI ENGLESKI (Elementary)

Možete da razgovarate o interesovanjima i svakodnevnim aktivnostima koristeći osnovne gramatičke konstrukcije. Razumete jednostavne poruke, instrukcije i uputstva – napisana, izgovorena. Možete i sami da komunicirate u okviru poznatog vokabulara.

European standard CEF Level: A2 (A2b + A2a)

Treći i četvrti kurs: NIŽI SREDNJI NIVO (Pre-Intermediate)

Možete da se izražavate i usmeno i pismeno u poznatim situacijama. Stekli ste sigurnost u upotrebi gramatičkih konstrukcija, ali vam je vokabular ograničen.

European standard CEF Level: B1 (B1b + B1a)

Peti i šesti kurs: SREDNJI NIVO (Intermediate)

S lakoćom vodite konverzaciju o svakodnevnim pojavama i situacijama ali su stil izražavanja a i upotreba fraza ograničeni. Tečno čitate i bez teškoća pišete tekstove o poznatim temama.

European standard CEF Level: B2 (B2b + B2a)

Sedmi i osmi kurs: VIŠI SREDNJI NIVO (Upper-Intermediate)

Vaša gramatička kompetencija je na visokom nivou. Razumete i možete aktivno da učestvujete u većini situacija sa mogućim manjim greškama.

European standard CEF Level: C1b

Deveti kurs: NAPREDNI NIVO (Advanced)

Efikasno koristite engleski u usmenoj i pisanoj formi. Moguće su greške kod složene frazeologije i idiomatskog izražavanja.

European standard CEF Level: C2

Debatni kurs: Proficiency

Nemate nikakvih problema u usmenoj komunikaciji bez obzira na brzinu izlaganja ili akcenat govornika. Sa lakoćom pišete složene tekstove profesionalne prirode.

Za svaki nivo potrebno je prosečno 15o časova učenja (jedan kurs traje 64 časa).

Specijalistički kursevi

Nastava je sa fondom od 40 časova.Za ove kurseve potrebno je znanje na nivou nižeg -srednjeg ili srednjeg engleskog jezika.

Kurs poslovnog engleskog jezika

Namenjen pre svega studentima i poslovnim ljudima .Možete savladati opštu poslovnu terminologiju i veštine vezane za pisanje biografije, propratnog pisma,  vođenje poslovne korespodencije,prezentacije firme ,pisanje biznis plana uz veoma interesantnu tematiku.

  • Kurs  engleskog za lekare
  • Kurs engleskog za medicinske sestre
  • Za zaposlene u turizmu, hotelijerstvu i ugostiteljstvu
  • Za farmaceute
  • Za policajce
  • Posebno kreirani programi za zaposlene u skladu sa zahtevima firme

Individualna nastava

Rad polaznika sa profesorom.

Fond časova 30.Plaćanje u tri rate.Tempo rada u dogovoru sa profesorom, zavisno od potreba polaznika.

Intenzivni kursevi

Nastava sa fondom časova 40. Tempo rad 3 h 2 časa nedeLjno .

Letnji kursevi

Tokom leta se organizuju letnji kursevi sa intenzivnijim tempom rada 3h 3 časa    nedeljno.Cene za letnje kurseve su  veoma povoljne.

Kurs engleske gramatike

Ako vam još uvek nisu jasni gramatički pojmovi,npr. upotreba člana,vremena,perfektna vremena, trajna vremena,upotreba vremena i sl., mi ćemo vam pomoći da to uspešno savladate.

Kurs gramatike traje 20 časova.

Polaganje međunarodnog ispita TOEIC

Centar za strane jezike je akreditovani ispitni centar za polaganje ovog ispita engleskog jezika. Detaljnije pogledajte na strani TOEIC.

Vanredna provera znanja

Usluge prevođenja

Informacije

Adresa:
Niš, Trg Kralja Milana 8

Centar za trane jezike:
018/512-421

Škola lepote:
018/526-465

Centar za stručno osposobljavanje:
018/526-464

Ostalo osposobljavanje:
018/526-465

Škola računara:
018/526-464

Škola slepog kucanja:
018/526-464

Naš mejl:
nunis@ninet.rs

univerzitet