Kursevi engleskog jezika za decu

Predškolski (Eb i Ea- pre-school)

Strani_jezici_Engleski_jezik_1

Za  uzrast  od 5 i 6 godina-dva nivoa. Pravo vreme da se počne sa učenjem engleskog jezika.Nsastava uz obilje audio-vizuelnih sredstava kroz igru i aktivnosti interesantne deci ovog uzrasta, razvijaju se komuniativne veštine i stvara odlična osnova za dalje napredovanje u učenju engleskog jezika.

Upis  početkom septembra. Nastava traje cele školske godine.

Tempo rada je 2 h 1 čas nedeljno. Plaćanje u devet mesečnih rata.

Na kraju školske godine se organizuje svečani čas za roditelje i goste. Đaci dobijaju sertifikat za određeni nivo.

Đački (Ea,A1c,A1b,A1a – primary)

Strani_jezici_Engleski_jezik_2

Za uzrast od 7-11 godina- četiri nivoa. Razvijaju se jezičke veštine govora, čitanja i pisanja kroz igru, takmičenja,zanimljive teme. Program prati razvoj intelektualnih  sposobnosti i razvija samostalnost u učenju i korišćenju jezika.

Upis početkom septembra. Nastava cele školske godine. Tempo rada 2h 1 čas nedeljno. Plaćanje u devet mesečnih rata.

Na kraju kursa se polaže pismeni ispit i organizuje predstava za roditelje i goste. Polaznici dobijaju sertifikat za određeni nivo.

Za đačke kurseve moguće je održavanje nastave u prostorijama osnovnih škola sa kojima imamo saradnju.

Tinejdžerski (A1b,A1a,A2b,A2a,B1b – secondary)

Strani_jezici_Engleski_jezik_3

Za uzrast od 12-17 godina – pet nivoa. Kontinuiranim učenjem dostižu se nivoi znanja koji omogućavaju potpunu samostalnost u učenju i upotrebi jezika.Kursevi su prilagođeni temama i metodičkim pristupom đacima ovog uzrasta i vode ih do pripremnih kurseva za polaganje međunarodnih ispita (FCE,CAE ,CPE)

Upis početkom septembra. Nastava tokom cele školske godine.

Tempo rada 2h 1 čas nedeljno. Plaćanje u devet mesečnih rata.

Za tinejdžere koji su već učili jezik, testiranjem pre upisa se određuje odgovarajući nivo.

Na kraju kursa se polaže ispit i stiče sertifikat za određeni nivo.

Kursevi po školskim programima

Za pomoć u savladavanju školskih programa i pripremu za pismene zadatke.

Upis tokom cele školske godine.

Kursevi engleske gramatike

Za polaznike iz osnovnih i srednjih škola.

Upis tokom cele godine. Fond časova: 20

Informacije

Adresa:
Niš, Trg Kralja Milana 8

Centar za trane jezike:
018/512-421

Škola lepote:
018/526-465

Centar za stručno osposobljavanje:
018/526-464

Ostalo osposobljavanje:
018/526-465

Škola računara:
018/526-464

Škola slepog kucanja:
018/526-464

Naš mejl:
nunis@ninet.rs

univerzitet