Obuke za osobe sa invaliditetom

Centar za stručno osposobljavanje
kancelarija br. 17
telefon: 018/526-464

Narodni Univerzitet Niš je jedina akreditovana ustanova u gradu za organizovanje prekvalifikacija/obuka za osobe sa invaliditetom.

U skladu sa zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Narodni Univerzitet-Niš je pripremio Planove i programe za iste, odobrene od Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Ministarstva rada i socijalne politike, Uprave za bezbednost i zdravlje na radu i Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

Planovi i programi su ocenjeni kao dobri, savremeni i ispunjavaju uslove za kvalitetnu obuku za osobe sa invaliditetom.

Informacije

Adresa:
Niš, Trg Kralja Milana 8

Centar za trane jezike:
018/512-421

Škola lepote:
018/526-465

Centar za stručno osposobljavanje:
018/526-464

Ostalo osposobljavanje:
018/526-465

Škola računara:
018/526-464

Škola slepog kucanja:
018/526-464

Naš mejl:
nunis@ninet.rs

univerzitet