Kursevi ostalih stranih jezika

Strani_jezici_Engleski_jezik_6

Za ostale strane jezike uslovi su: rad u grupi, tempo rada 2 x 2 časa nedeljno. Semestarlni kursevi. Upis u septembru i januaru i tokom godine po formiranju grupe.

Nemački jezik

Opšti jezik.
Priprema za polaganje A1 nivoa nemačkog jezika.
Individualna nastava – 30 časova.

Slovenački jezik

Španski jezik

Italijanski jezik

- Opšti kursevi
- Priprema i polaganje za međunarodni sertifikat PLIDA
- PLIDA-junior
- PLIDA-opšti
- PLIDA–poslovni

Narodni univerzitet  Niš i društvo ,,Dante Alighieri” organizuje  pripremu i polaganje za PLIDA međunarodni sertifikat o poznavanju italijanskog jezika.

1. Test opšteg poznavanja Italijanskog jezika
2. Test poslovnog Italijanskog jezika
3. Test za juniore od 13 do 18 godina

Grčki jezik

Ruski jezik

Arapski jezik

Bugarski jezik

Srpski jezik za strance

U Centru za strane jezike do sada je više od 10.000 stranaca iz Grčke, Iraka, Irana, Libije, Nemačke, Italije, Sudana, Amerike, Kine i dr., učilo srpski jezik i uspešno studiralo na fakultetima u Nišu i Srbiji.

Kursevi se održavaju tokom cele godine.Moguće je pohađati nastavu u grupi ili individualno, sa profesorom.

Kursevi su podeljeni na nivoe:

Početni 1
Početni 2
Srednji 1
Srednji 2

Raspored časova se može prilagođavati potrebama i zahtevima polaznika.
Pohađanjem kursa polaznik će steći jezičke sposobnosti savladavajući odgovarajući nivo. Zastupljene su sve četiri veštine: slušanje, čitanje, govor i pisanje. Teorijski aspekt jezika prezentuje se na način koji je najpogodniji za savladavanje svakog nivoa. Studenti koji završe kurs dobijaju sertifikat koji je međunarodno priznat.
Zaposleni u Centru će učiniti sve da polaznicima pruže svu potrebnu pomoć i doprinesu da se u Našem gradu osećaju dobrodošli.

Kurs gestovnog jezika – GOVOR TIŠINE

CILJ kursa je da obučimo naše sugrađane da razumeju i na taj način pomognu osobama oštećenog sluha u najrazličitijim životnim situacijama.

U Nišu postoji preko 300 osoba sa oštećenim sluhom koji su članovi udruženja gluvih i nagluvih, a ovaj broj je znatno veći ako se ima u vidu podatak da nisu sve gluve i nagluve osobe članovi udruženja. Za njih u našem gradu postoje nepremostive jezičke barijere zbog kojih nailaze na velike probleme. Barijere postoje u svim oblastima života. Problem im predstavlja odlazak lekaru, komunikacija u opštini, pošti, Centru za socijalni rad, apoteci, Sudu, trgovini, na radnom mestu, nisu im dostupni informativni sadržaji TV stanica.
U našem gradu postoje samo dva tumača gestovnog jezika što je očigledno nedovoljno.
U Centru za strane jezike smo odlučili da putem ovog kursa omogućimo što većem broju naših sugrađana da nauče da razumeju osobe sa oštećenim sluhom i olakšaju im komunikaciju, lakše integrisanje i aktivno i ravnopravno učestvovanje u svim oblastima života. Osobe sa invaliditetom na to imaju pravo i po međunarodnim standardima i zakonima o ljudskim pravima, a mi kao društvo imamo i moralnu obavezu da im to omogućimo. Sticanjem statusa kandidata za ulazak u EU, očekuje se da će i zakoni Srbije biti usklađeni sa zakonima članica EU i regulisati obavezu kompanija, banaka, ustanova i javnih preduzeća da zaposle lica koja mogu da komuniciraju sa osobama oštećenog sluha.

O kursu:
- Prvi nivo – 64 časa, traje 4 meseca sa dinamikom nastave 2 x 2 časa nedeljno.
- Usvajanje veština i teoretskog znanja za tumačenje gestovnog jezika
- Po završetku kursa stiče se sertifikat: ,,Poznavalac gestovnog jezika’’,  koji izdaje Savez gluvih i nagluvih Srbije.

Završite kurs gestovnog jezika i naučite da ih razumete. Pomozite da ih razumeju!

Novosti

Obaveštavamo kandidate da obuka za make-up šminkere počinje 26.06.2014.godine (četvrtak) u 17 časova.\r\n\r\nPrijavljivanje je i dalje u toku.\r\n\r\nDod...
Obaveštavaju se zainteresovani da je počeo upis u letnju školu stranih jezika.\r\n\r\nSve informacije se mogu dobiti na br.tel.018/512-421 ili u kancel...
Obaveštavaju se  polaznici da je počeo upis za novu grupu za vođenje poslovnih knjiga\r\n\r\nPočetak rada po formiranju grupe.\r\n\r\nDodatne informacije...
Obaveštavamo zainteresovane da je počeo upis na kurs za barmene.\r\n\r\nSve informacije se mogu dobiti na tel.br.018/526-465 ili lično u kancelariji br...
HOBIJEM DO ZARADE!\r\n\r\nObuka dekupaž tehnike (salveta tehnika) je namenjena svima koji žele da ovladaju tehnikom ukrašavanja predmeta dekorativne i ...
Škola kreativnog pisanja je namenjena svima koji žele da unaprede svoj stil pisanja, kao i da nauče da na kreativan način pretoče svoje misli i d...
Obaveštavamo zainteresovane za učenje turskog jezika da je upis u toku.\r\n\r\nPrijavljivanje na br.tel.018/512-421 ili lično u kancelariji br.13...
Obaveštavaju se zainteresovni kandidati da je u toku upis u novu grupu za rad na računaru.\r\n\r\nDetaljne informacije se mogu dobiti na br.tel. 018/526...
Obaveštavamo zainteresovane da je počeo upis na kurseve za preko 150 zanimanja građevinske, mašinske, ugostiteljske, elektrotehničke i uslužne s...
Obaveštavamo zainteresovane polaznike za sticanje veštine tehnike slepog kucanja, da je upis za novu grupu u toku.\r\n\r\nDodatne informacije možete do...
Obaveštavamo zainteresovane polaznike da je počeo upis na nove kurseve:\r\n\r\n-JAPANSKI -II nivo\r\n\r\n-KINESKI-II nivo\r\n\r\nSve informacije na tel.br.018/5...
Obaveštavamo zainteresovane za učenje crtanja MANGA STRIPA da je počeo upis.\r\n\r\nKurs crtanja MANGA STRIPA obuhvata:\r\n\r\n-osnove crtanja manga stilom...
Obaveštavaju se zainteresovani polaznici da je počeo upis za novu grupu za carinika-špeditera.\r\n\r\nPočetak rada po formiranju grupe u septembru mes...
U toku je upis za nove grupe engleskog i nemačkog.\r\n\r\nPrijavljivanje na br.tel.018/512-421 ili lično u kancelariji br.13a...
Obaveštavamo zainteresovane polaznike da je upis na kurs za WEB DIZAJN u toku.\r\n\r\nTel.br.018/526-464 ili lično u kancelariji br.17...

Informacije

Adresa:
Niš, Trg Kralja Milana 8

Centar za trane jezike:
018/512-421

Škola lepote:
018/526-465

Centar za stručno osposobljavanje:
018/526-464

Ostalo osposobljavanje:
018/526-465

Škola računara:
018/526-464

Škola slepog kucanja:
018/526-464

Naš mejl:
nunis@ninet.rs

univerzitet