POSLOVNI SEKRETAR

poslsekretslika.jpg

Obuka za poslovnog sekretara traje 4 meseca i obuhvata:

-poslovnu i službenu korespondenciju

-poslovnu kultura

-pravopis srpskog jezika

-poslovni engleski jezik

-rad na računaru u poslovnom okruženju (Word, Excel, Power Point, Internet)

-tehniku slepog kucanja

Na kraju obuke, dobija se sertifikat za poslovnog sekretara.

Plaćanje se vrši u ratama i to: 4×6.000 dinara+4.000,00 dinara.

Tel: 018/526-464, kancelarija br.17

 

DAKTILO OPERATER

Obuka za daktilo operatera traje oko 3 meseca i obuhvata:daktiloslika.jpg

-rad na računaru u poslovnom okruženju (Windows, Word, Excel, Internet)

-tehniku slepog kucanja

-pravopis srpskog jezika

Na kraju obuke, dobija se sertifikat za daktilo operatera.

Plaćanje se vrši u ratama i to: 3×6.000,00 dinara

Tel: 018/526-464, kancelarija br.17

 

OBUKA ZA STICANJE VEŠTINE

TEHNIKE SLEPOG KUCANJA

Obuka za sticanje veštine slepog kucanja se realizuje u moderno opremljenom kabinetu računara. Grupa može da broji najviše 10 polaznika. Obuka traje oko mesec dana, a nastava se organizuje radnim danima u popodnevnim časovima. Dinamika nastave je 3 puta nedeljno po 3 časa. Na kraju obuke dobija se Uverenje Narodnog univerziteta o završenom kursu tehnike slepog kucanja.

Veština slepog kucanja je veština koja je neophodna svima koji koriste računar. Uz savremeni metode i iskusne predavače polaznici za kratko vreme savladavaju veštinu, a vežbanjem stiču i brzinu kucanja.

Uslovi plaćanja-plaćanje se vrši u ratama-pri upisu 3.000,00 dinara+2×2.000,00 dinara

tel: 018/526-464

PROVERA BRZINE KUCANJA-KLASA

slepokucslika.jpg

 

K l a s a      Otkucaja u 1 minutu                   Dopušten procenat grešaka
I a                 od 351 i više                                   0,3%
I b                od 301 do 351                                0,4%
II                 od 251 do 300                                0,5%
III                od 161 do 250                               0,7%

 

Ispit za proveru brzine kucanja i dobijanja klase se organizuje po potrebi polaznika. Uslov za izlazak na ispit je savladana veština slepog kucanja i stečena određena brzina.

Ispit podrazumeva polaganje iz sledećih predmeta:

Pravopis srpskog jezika, korespodencija, poznavanje računara i provera brzine kucanja.

Posedovanje određene klase je još jedna veština koja može bitno pomoći pri zapošljavanju, jer garantuje brzinu i tačnost u radu, koju svi poslodavci cene.

Uslovi plaćanja-pri upisu 6.000,00 dinara

 tel: 018/526-464

Informacije

Adresa:
Niš, Trg Kralja Milana 8

Centar za trane jezike:
018/512-421

Škola lepote:
018/526-465

Centar za stručno osposobljavanje:
018/526-464

Ostalo osposobljavanje:
018/526-465

Škola računara:
018/526-464

Škola slepog kucanja:
018/526-464

Naš mejl:
nunis@ninet.rs

univerzitet