LCCI EB –

Ispitni odbor Londonske privredne komore
(London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board)


 

Centar  za strane jezike   je  dobio licencu LCCI i postao ovlašćeni centar za polaganje međunarodnog ispita i dobijanje sertifikata koji izdaje Londonska privredna komora LCCI International Qualifications (Međunarodne kvalifikacije Londonske privredne komore).

Na ovaj način je Centar je omogućio da građani juga Srbije dobiju najbrži i najlakši našin za verifikovanje svog poznavanja engleskog jezika, smanjujući značajno troškove i proceduru u procesu sertifikacije znanja.

Ove diplome priznate su širom sveta od strane poslodavaca, velikih kompanija, univerziteta i drugih institucija visokog i višeg obrazovanja, državnih institucija i vlada država. Ispitni odbor Londonske privredne komore osnovan je 1887.godine. Trenutno ima preko 8000 centara širom sveta u kojima se polaže za dobijanje međunarodno priznatih diploma.  Svake godine održi se oko 500 000 ispita.

Na website-u Britanskog Saveta možete videti listu priznatih ispitnih odbora, jedan od kojih je i Londonska privredna komora. To znači da su LCCI ispiti u istom rangu sa Cambridge ispitima, za koje ste već čuli.

Koje ispite pruža Londonska privredna komora?

 

LCCI ispitni odbor je osmislio ispite kako ZA UČENIKE tako i ZA PROFESORE engleskog-jezika.
Pored usko specijalizovanih ispita, učenici mogu da polažu i ispite koji testiraju njihovo opšte ili poslovno znanje engleskog. Profesori engleskog mogu dalje da se usavršavaju pohađanjem radionica putem kojih se pripremaju za polaganje i dobijanje diplome profesora za poslovni engleski jezik.

Ispiti za učenike engleskog jezika

JET SET

JET SET predstavlja procenu znanja u oblasti opšteg engleskog jezika za učenike svih starosnih doba (od 6 godina starosti) za sve CEF nivoe (A1,A2,B1,B2,C1,C2). Dostupni su učenicima u svako doba godine na lični zahtev.

JET SET Komponente

  • slušanje, čitanje i pisanje, koje su obavezne, i
  • govor, koji je izboran.

To znači da komponente ne moraju da se polažu zajedno već onda kada se kandidat oseća spremnim za polaganje ispita, u dogovoru sa svojim nastavnikom.

FELSA

FELSA, odnosno procena osnovnih veština engleskog jezika (A1 i A2). Namenjen je kandidatima koji znaju da je njihovo znanje na početnom nivou i koji žele da saznaju koliko mogu da postignu tim svojim znanjem. FELSA je koncipirana na taj način da je pogodna za učenike različitih godina i porekla.

FELSA komponente

FELSA pokriva 3 od 4 jezičke veštine, odnosno ne obuhvata pisanje, što je značajno za kandidate koji smatraju da još nisu ovladali tom veštinom pa mogu odabrati bilo koju kombinaciju komponenti slušanje, čitanje, govor.

FELSA ima dva formata: na papiru i online. Takođe je dostupna na zahtev kandidata, što znači da se može polagati u svako doba godine a rezultati se dobijaju odmah nakon polaganja.

ELSA

Sam ispit vrši procenu vašeg znanja i kaže vam na kom ste nivou(A1 do C2). Prema tome, ovaj test možete polagati kad god hoćete da biste procenili svoje dotadašnje stečeno znanje. Sistem bodovanja ELSA-e usklađen je sa CEF-om.

Polaganje međunarodnih ispita na NU

– CELI (italijanski jezik)

 

Priprema i polaganje za međunarodni sertifikat CELI

 

Informacije

Adresa:
Niš, Trg Kralja Milana 8

Centar za trane jezike:
018/512-421

Škola lepote:
018/526-465

Centar za stručno osposobljavanje:
018/526-464

Ostalo osposobljavanje:
018/526-465

Škola računara:
018/526-464

Škola slepog kucanja:
018/526-464

Naš mejl:
nunis@ninet.rs

univerzitet